Η απελευθέρωση των επαγγελμάτων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και ειδικότερα η ψήφιση των Νόμων 3887/10 και 4038/12 που αφορούν στη ρύθμιση θεμάτων Χερσαίων Οδικών Εμπορικών Μεταφορών, δημιουργούν ένα νέο δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι επαγγελματίες οδηγοί και εταιρείες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών καλούνται να λειτουργήσουν.

 

Επισυνάψεις
Download this file (odigos-eheom.pdf)ΈντυποΟδηγός Προγράμματος και Έντυπο Υποβολής.
Download this file (parartimata-eheom.pdf)ΈντυποΠαραρτήματα Οδηγού.