ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ Πρόεδρος Πρόεδρος ΣΤ Καρδίτσας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ Αντιπρόεδρος Πρόεδρος Σ.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΝΙΔΗΣ Γραμματέας Πρόεδρος Σ.Τ. Ηπείρου
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Μέλος Πρόεδρος Σ.Τ. Χανίων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Μέλος Πρόεδρος Σ.Τ. Θεσσαλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Μέλος Πρόεδρος Π.Σ. Βοιωτίας
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΕΣΤΗΣ ΨΑΧΟΥΛΑΣ Πρόεδρος Γ. Γραμματέας ΣΤ Καρδίτσας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ Μέλος Β' Αντιπρόεδρος ΣΤ Θεσσαλίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ Μέλος Μέλος ΣΤ Κεντρικής Μακεδονίας