Υπεγράφη η σύμβαση για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020) την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 μεταξύ του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξη Χαρίτση και του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμά – Φωκίωνα Αλγιανάκογλου. Παρούσα στην υπογραφή ήταν η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ κα Ευγενία Φωτονιάτα και από τον ΕΦΕΠΑΕ παρίσταντο οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος και Εμμανουήλ Αλιφιεράκης, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής κ. Αλέξανδρος Μακρής.

H Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ( ΕΠΑΝ ΙΙ ) - ΕΦΕΠΑΕ , ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης , για τον πρώτο κύκλο υποβολής , από 15 Ιουλίου 2011 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2011 ( υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ) στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», που προκήρυξε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

H Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηατικότητα 2007-2013» ( ΕΠΑΝ ΙΙ ) - ΕΦΕΠΑΕ , ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης από 10 Μαρτίου 2011 έως και 24 Μαΐου 2011 ( υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ) στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», που προκήρυξε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

H Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ , ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης από 20 Δεκεβρίου 2010 έως και 25 Φεβρουαρίου 2011 ( υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ) στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός», που προκήρυξαν πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

H Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηατικότητα 2007-2013» ( ΕΠΑΝ ΙΙ ), ΕΦΕΠΑΕ , ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης από 29 Ιουλίου 2010 έως και 30 Σεπτεβρίου 2010 ( υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ) στο πρόγραμμα « ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ » που προκήρυξε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Βιοηχανίας του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007- 2013.

H Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ( ΕΠΑΝ ΙΙ ) ΕΦΕΠΑΕ , ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι, έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης από 25 Μαΐου 2010 έως και 18 Ιουνίου 2010 ( υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ) στο πλαίσιο του προγράμματος « ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗ 2010» που προκήρυξε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Βιοηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας , Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.