Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση των συνεταιριστικών τραπεζών αναφορικά με το πρόγραμμα Πράσινη επιχείρηση 2010.