Παράταση του προγράμματος Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες έως 20/12/2010. Διεύρυνση των δικαιούχων, αυξηση των ποσοστών Δημόσιας Χρηματοδότησης.