Παράταση του προγράμματος Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες έως 20/12/2010. Διεύρυνση των δικαιούχων, αυξηση των ποσοστών Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής για επενδυτικές προτάσεις στο πρόγραμμα έως 23 Ιουλίου 2010. Πράσινη Επιχείρηση 2010.

Έντυπο Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής για επενδυτικές προτάσεις στο πρόγραμμα έως 23 Ιουλίου 2010. Πράσινη Επιχείρηση 2010.

Διοργάνωση ημερίδας για την ενημέρωση των συνεταιριστικών τραπεζών αναφορικά με το πρόγραμμα Πράσινη επιχείρηση 2010.

Σύμφωνα με συνέντευξη Τύπου που παράθεσε η Υπουργός, αναμένεται μετά το Πάσχα έναρξη προκηρύξεων προγραμμάτων. Μεταξύ των δράσεων που παρουσιάστηκαν, γίνεται λόγος και για την «Πράσινη Επιχείρηση 2010», η προκήρυξη της οποίας αναμένεται αμέσως μετά το Πάσχα.