Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός » αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΕ).

 Οδηγός Προγράμματος και Έντυπο Υποβολής.

Παραρτήματα Οδηγού