Εκτύπωση
Κατηγορία: Κοινοτική Πρωτοβουλία Jeremie

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα έργαλεία «Κεφάλαιο Επιχειριματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς (Seed ICT Fund)» και «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης (Early State ICT Fund) για επιχειρήσεις στον κλάδο των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) της Πρωτοβουλίας JEREMIE.

Αναλυτικά το κείμενο της ανακοίνωσης.


https://www.este.gr/

©2021 ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ