ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε.

Δύο μακεδονικές συνεταιριστικές Τράπεζες, η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και η Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την έγκριση της Τραπέζης της Ελλάδος, έκαναν το πιο κρίσιμο και καθαριστικό βήμα στο σχεδιασμό τους με τη δημιουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας. Η διαδικασία της συγχώνευσης είχε ξεκινήσει από το 2014.

Οι δύο Συνεταιριστικές Τράπεζες (Σέρρες και Πιερία) αφού έλαβαν τις εγκρίσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων και του Εποπτικού τους Φορέα, της ΤτΕ, προχώρησαν σε συγχώνευση, με την Συνεταιριστική Σερρών να απορροφά την Συνεταιριστική Πιερίας. Κοινός τους σκοπός ήταν και είναι πρώτιστα η υποστήριξη της ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δη των εξωστρεφών, της αγροτικής οικονομίας μέσω της συμβολαιακής γεωργίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των τουριστικών εταιρειών μικρού και μεσαίου μεγέθους.

Ως βασική προτεραιότητα έχει τεθεί η διείσδυση στην τραπεζική αγορά της Θεσσαλονίκης.

Καταστήματα
01234567890
Θυρίδες
01234567890
ΑΤΜ
01234567890
Καταστήματα
Όνομα
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Περιοχή
Τηλ.
Fax
Δήμος
Νομός
Όνομα:
ΣΕΡΡΩΝ
Διεύθυνση:
Βασ. Βασιλείου & Ν. Πλαστήρα
Τ.Κ.:
621 22
Περιοχή:
ΣΕΡΡΕΣ
Τηλ.:
23210 98060
Fax:
23210 98069
Δήμος:
ΣΕΡΡΩΝ
Νομός:
ΣΕΡΡΩΝ
Όνομα:
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Διεύθυνση:
Πολυτεχνείου & 25ης Μαρτίου
Τ.Κ.:
624 00
Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Τηλ.:
23250 25040
Fax:
23250 25043
Δήμος:
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Νομός:
ΣΕΡΡΩΝ
Όνομα:
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Διεύθυνση:
Κασσάνδρου 23
Τ.Κ.:
601 34
Περιοχή:
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλ.:
23510 30996-7
Fax:
Δήμος:
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Νομός:
ΠΙΕΡΙΑΣ
Όνομα:
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Διεύθυνση:
Πλ. Ι. Μεταξά
Τ.Κ.:
600 63
Περιοχή:
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Τηλ.:
23520 33350
Fax:
Δήμος:
ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ
Νομός:
ΠΙΕΡΙΑΣ
Διοικητικό Συμβούλιο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ
Α' Αντιπρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΛΟΥΓΚΑΣ
Β' Αντιπρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΟΣ
Γ. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΙΑΣ
Ταμίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ
Εκτελεστικό Μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΣΟΥΡΙΔΗΣ
Εκτελεστικό Μέλος
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΡΟΣ
Μέλος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
Μέλος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΑΣ
Μέλος
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΔΑΣ
Μέλος
Οικονομικά Στοιχεία (*σε χιλ. €)
2018
2019
2020
2021
Ενεργητικό*
2018:
120.308
2019:
141.637
2020:
211.263
2021:
245.900
Χορηγήσεις*
2018:
120.539
2019:
137.344
2020:
190.986
2021:
208.0471
Καταθέσεις*
2018:
105.586
2019:
128.239
2020:
172.674
2021:
185.431
Ίδια Κεφάλαια*
2018:
9.042
2019:
8.494
2020:
11.792
2021:
13.966
Συνεταιριστικό Κεφάλαιο*
2018:
9.242
2019:
9.798
2020:
12.784
2021:
14.866
Κέρδη προ Φόρων*
2018:
-618
2019:
116
2020:
423
2021:
455
Καταστήματα
2018:
4
2019:
4
2020:
4
2021:
4
Προσωπικό
2018:
44
2019:
48
2020:
51
2021:
56
Μέλη
2018:
14.367
2019:
15.529
2020:
17.020
2021:
18.270
1 Μετά από προβλέψεις