Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12 Οκτωβρίου 2023

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

Τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η σύσταση σε σώμα των κάτωθι Οργάνων και εκλέχτηκαν οι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ Πρόεδρος ΣΤ Καρδίτσας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Πρόεδρος ΣΤ Χανίων
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ Μέλος ΣΤ Ηπείρου
ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Πρόεδρος ΠΣ Βοιωτίας

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΨΑΧΟΥΛΑΣ Γεν. Γραμματέας ΣΤ Καρδίτσας
ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Αντιπρόεδρος ΣΤ Χανίων

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός του έτους 2022 καθώς επίσης και οι στόχοι και το πλαίσιο δράσης της Ένωσης για το 2023 όπως συνοψίζονται παρακάτω:
• Ενέργειες αναθεώρησης θεσμικού πλαισίου
• Υποστήριξη ΣΤ σε θέματα νομικά, εποπτικά και εκπαίδευσης προσωπικού
• Εκπροσώπηση των ΣΤ σε φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού
• Ένταξη Συνεταιριστικών Τραπεζών σε Συστημική Λύση για τα ΜΕΔ
• Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής
• Ενίσχυση Εταιρικής Διακυβέρνησης των ΣΤ