Η Τραπεζική στη σύγχρονη εποχή στο επίκεντρο του Συνεδρίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων

30 Σεπτεμβρίου 2023

Το Συνέδριο και την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών και Χρηματοδοτών FEBEA (European
Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers), διοργανώνει ως μέλος της, η
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2023, στην Αθήνα.


Ανακοίνωση