Η Τραπεζική στη σύγχρονη εποχή στο επίκεντρο του Συνεδρίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων


Το Συνέδριο και την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ηθικών και Εναλλακτικών Τραπεζών και Χρηματοδοτών FEBEA (European
Federation of Ethical and Alternative Banks and Financiers), διοργανώνει ως μέλος της, η
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2023, στην Αθήνα.


Ανακοίνωση