Ποιοι Είμαστε – Ιστορικό


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, ιδρύθηκε στις 22.7.1995 με πρωτοβουλία των Συνεταιριστικών Τραπεζών Λαμίας, Ιωαννίνων, Παγκρήτιας και Αχαϊκής και του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ».

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB).

Σήμερα η ΕΣΤΕ αριθμεί 7 μέλη, από τα οποία τα 5 είναι Συνεταιριστικές Τράπεζες, και 2 Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί. Διοικείται από 4μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών ενώ ταυτόχρονα εκλέγεται και Εποπτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή 2 Μελών.

Οι άξονες λειτουργίας της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, συνοψίζονται στις παρακάτω κατευθύνσεις:

Καταστατικό