Ημερίδα για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

16 Ιουνίου 2019

Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ, σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα

«Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ως καταλύτης της βιώσιμης ανάπτυξης».