ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν. Π.Ε.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ξεκίνησε σαν Πιστωτικός Συνεταιρισμός το 1978 με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Συνεταιρισμός Νομού Ιωαννίνων – Ο ΣΤΟΧΟΣ» και μετεξελίχθηκε σε Συνεταιριστική Τράπεζα το 1993. Στις 30.9.08 η ΤτΕ ενέκρινε την λειτουργία σε επίπεδο Περιφέρειας με την ονομασία Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Συν. Π.Ε. και τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος εκτός Νομού Ιωαννίνων, στην Πρέβεζα.

Το όραμα της Τράπεζας Ηπείρου περιλαμβάνει το χτίσιμο ενός ισχυρού Χρηματοοικονομικού οργανισμού με υψηλό κύρος στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και κατ’ επέκταση όλης της Βορειοδυτικής Ελλάδος. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, υπάρχει ισχυρή πελατοκεντρική προσέγγιση από την Τράπεζα, για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Κύριος μοχλός της επιτυχούς υλοποίησης των παραπάνω είναι το προσωπικό της Τράπεζας, για το οποίο δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση, την αξιοποίηση των ικανοτήτων του και την επαρκή κινητοποίηση, με στόχο τη βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων του, προκειμένου να ενεργεί υπεύθυνα απέναντι στους πελάτες, τους συνεταίρους και την κοινωνία.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σύμφωνα με τις καταστατικές της διατάξεις δεν έχει ως αυτοσκοπό την άμετρη κερδοφορία, που καταλήγει σε βάρος των συναλλασσομένων, αλλά αντίθετα εφαρμόζει την πλέον ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική, προς όφελος των μελών της, ώστε η Τράπεζα αυτή να είναι πραγματικά μεγάλη γι αυτούς και η Συνεταιριστική Μερίδα να αποτελεί πραγματικό επενδυτικό αγαθό.

Καταστήματα
01234567890
Θυρίδες
01234567890
ΑΤΜ
0123456789001234567890
Καταστήματα
Όνομα
Διεύθυνση
Τ.Κ.
Περιοχή
Τηλ.
Fax
Δήμος
Νομός
Όνομα:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διεύθυνση:
Πατριάρχου Ιωακείμ 6 & Καραπάνου
Τ.Κ.:
452 21
Περιοχή:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.:
26510 59050
Fax:
26510 28065
Δήμος:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Νομός:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Όνομα:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διεύθυνση:
Αβέρωφ 12
Τ.Κ.:
452 21
Περιοχή:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.:
26510 59010
Fax:
26510 29921
Δήμος:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Νομός:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Όνομα:
ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ
Διεύθυνση:
Λ. Πανεπιστημίου
Τ.Κ.:
455 00
Περιοχή:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.:
26510 45466
Fax:
26510 45467
Δήμος:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Νομός:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Όνομα:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση:
Εθν. Αντιστάσεως 52
Τ.Κ.:
461 00
Περιοχή:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Τηλ.:
26650 28165
Fax:
26650 29433
Δήμος:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Νομός:
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Όνομα:
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Διεύθυνση:
Λ. Ειρήνης 23 & Μπιζανίου
Τ.Κ.:
481 00
Περιοχή:
ΠΡΕΒΕΖΑ
Τηλ.:
26820 21037
Fax:
26820 61518
Δήμος:
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νομός:
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Όνομα:
ΓΡΑΜΜΟΥ
Διεύθυνση:
Λ. Γράμμου 49Β
Τ.Κ.:
454 55
Περιοχή:
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ.:
26510 24428
Fax:
26510 22734
Δήμος:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Νομός:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Όνομα:
ΑΡΤΑΣ
Διεύθυνση:
Φιλελλήνων 12
Τ.Κ.:
471 00
Περιοχή:
ΑΡΤΑ
Τηλ.:
26810 27379
Fax:
26810 24742
Δήμος:
ΑΡΤΑΣ
Νομός:
ΑΡΤΑΣ
Όνομα:
ΛΟΥΡΟΥ (μόνο ΑΤΜ)
Διεύθυνση:
Παλαιά Εθνική Οδός Πρέβεζας-Ιωαννίνων 42
Τ.Κ.:
480 61
Περιοχή:
ΛΟΥΡΟΣ
Τηλ.:
Fax:
Δήμος:
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νομός:
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Όνομα:
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Διεύθυνση:
Μπιζανίου 266 & Γριμπόβου
Τ.Κ.:
482 00
Περιοχή:
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ
Τηλ.:
26833 01230
Fax:
Δήμος:
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νομός:
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Όνομα:
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Διεύθυνση:
Αβέρωφ 2
Τ.Κ.:
442 00
Περιοχή:
ΜΕΤΣΟΒΟ
Τηλ.:
26563 06706
Fax:
Δήμος:
ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Νομός:
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Όνομα:
ΠΑΡΓΑΣ
Διεύθυνση:
5η Περιφερειακή Πάργας – Αγιάς
Τ.Κ.:
480 60
Περιοχή:
ΠΑΡΓΑ
Τηλ.:
26844 40 000
Fax:
Δήμος:
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νομός:
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Διοικητικό Συμβούλιο
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΩΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αντιπρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Γραμματέας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ταμίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ
Δ/νων Σύμβουλος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ
Εντεταλμ. Εκτελ. Σύμβουλος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ
Μέλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΖΑΚΛΗΣ
Μέλος
Οικονομικά Στοιχεία (*σε χιλ. €)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ενεργητικό*
2016:
203.009
2017:
218.015
2018:
251.118
2019:
275.088
2020:
282.108
2021:
287.202
Χορηγήσεις*
2016:
226.178
2017:
232.711
2018:
254.486
2019:
250.783
2020:
264.865
2021:
218.8201
Καταθέσεις*
2016:
169.296
2017:
183.102
2018:
206.727
2019:
221.928
2020:
252.085
2021:
248.226
Ίδια Κεφάλαια*
2016:
10.801
2017:
18.089
2018:
18.709
2019:
19.818
2020:
21.876
2021:
23.533
Συνεταιριστικό Κεφάλαιο*
2016:
8.380
2017:
13.501
2018:
17.896
2019:
18.699
2020:
20.263
2021:
21.564
Κέρδη προ Φόρων*
2016:
-1.770
2017:
2.126
2018:
91
2019:
381
2020:
408
2021:
119
Καταστήματα
2016:
9
2017:
9
2018:
9
2019:
8
2020:
7
2021:
9
Προσωπικό
2016:
75
2017:
77
2018:
80
2019:
84
2020:
83
2021:
87
Μέλη
2016:
15.180
2017:
16.000
2018:
16.937
2019:
17.993
2020:
18.535
2021:
19.221
1 Μετά από προβλέψεις