Καλωσήρθατε στην
Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

customer
Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, ιδρύθηκε στις 22.7.1995 με πρωτοβουλία των Συνεταιριστικών Τραπεζών Λαμίας, Ιωαννίνων, Παγκρήτιας και Αχαϊκής και του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Κορινθίας «Ο ΕΡΜΗΣ». Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών (EACB). Σήμερα η ΕΣΤΕ αριθμεί 7 μέλη, από τα οποία τα 5 είναι Συνεταιριστικές Τράπεζες, και 2 Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί. Διοικείται από 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών ενώ ταυτόχρονα εκλέγεται και 4μελές Εποπτικό Συμβούλιο.
Όμιλος Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος
Μέλη
01234567890
Καταστήματα
0123456789001234567890
Θυρίδες
0123456789001234567890
ΑΤΜ
0123456789001234567890